Skip to content

Duminica Ortodoxiei

February 20, 2010

Ce înseamnă Ortodoxia, şi de ce ne numim ortodocşi? Cuvântul, din limba greacă, este alcătuit din doi termeni: ortos = drept, adică cel ce stă în picioare, o dreptate verticală, unind cerul cu pământul; şi doxa, care înseamnă mărturia credinţei, slavă. De aceea noi, în biserică, înainte de Sfânta Liturghie, zicem doxologie sau slavoslovie; adică slava lui Dumnezeu, slava adevărului dumnezeiesc, a credinţei dumnezeieşti. Unind aceste două cuvinte: credinţă (slavă) şi dreaptă, dăm cuvântul ortodoxie, adică dreaptă credinţă. Când preotul intră în altar cu Sfânta Evanghelie, rosteşte: “Înţelepciune, drepţi” – înţelepciunea lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, toţi cei drepţi să o primiţi. În aceste două cuvinte, prin urmare, ai conştiinţa dreptei tale credinţe. Şi, făcând legătura dintre cele două cuvinte ale Evangheliei, anume mărturia ucenicului: “Tu eşti Fiul lui Dumnezeu” şi mărturia Mântuitorului: “Iată Fiul Omului…”, în această unire ni se revelează dreapta credinţă, adevărul credinţei. Ortodoxia, pe care noi o numim plinătatea credinţei, dreapta şi neştirbita credinţă, stă în această mărturie, a unirii cerului cu pământul în Hristos. Aceasta este mărturia cea mai adâncă a Evangheliei: venirea Fiului lui Dumnezeu.  Sfântul evanghelist Ioan – care ne-a încredinţat, în Duhul Sfânt, Evanghelia a patra –, în prima lui epistolă spune: “În aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu (adevărul): orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu” (I Ioan 4, 2)…

Sfânta Ortodoxie este plinătatea credinţei; nimic nu-i lipseşte; decât să fie cunoscută, iubită şi trăită. Ea este cuvântul lui Dumnezeu! Căci nu ne lasă deloc orfani, fără El. Cuvântul lui Dumnezeu s-a descoperit în El, în cuvântul Evangheliei, s-a descoperit în Trupul şi Sângele Lui, ca să ne împărtăşim din El, în Biserica Lui. S-a descoperit în chipul Lui, în icoana Lui. Dar în icoana cea adevărată, a slavei lui Dumnezeu: “Veţi vedea pe Fiul Omului pe norii cerului”; în slavă multă. Icoana, şi ea, face parte din taina aceasta a lui Dumnezeu, Care S-a făcut trup ca pe om să-l înalţe la Dumnezeire. Cum zice Liturghia de astăzi, a Sfântului Vasile cel Mare, într-o rugăciune pe care o citeşte preotul în altar: “O, Doamne, ai luat chipul smereniei noastre ca să-l înalţi la chipul slavei Tale!”. Pentru că aici e taină a tainelor: noi nu suntem chipul lui Dumnezeu, ci suntem după chipul lui Dumnezeu. În icoana noastră înălţată de pe pământ la cer, neîncetat vedem chipul lui Dumnezeu oglindindu-Se în icoană, în har, strălucind în lumina harului. Icoana nu oglindeşte pământul, chipul căderii noastre, ci chipul lui Dumnezeu, care străluceşte în ea şi care, contemplându-L, ne înalţă şi pe noi la chipul slavei Sale. Aceasta este taina icoanei ortodoxe…

Parintele Constantin Galeriu

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: