Skip to content

Maria Egipteanca

March 21, 2010

Iubiţilor, nu este altă cale. Fiecare trebuie să gândească: toate sunt bune; căci Dumnezeu toate le-a făcut; numai păcatul nu l-a făcut Dumnezeu. Deci şi ştiinţa e bună. Dar până unde mă duce ea? Până la ce nivel? Până la acea măsură a cunoaşterii lumii acesteia, care e muritoare; mai mult nu poate. Şi alt răspuns, răspuns al sfinţirii mele, al înălţării mele, nu este. Dacă mă aflu într-o încercare, o îndoială, mintea îmi spune ce vede ea. Însă, o, Doamne, Tu ce-mi oferi! Tu-mi oferi salvarea mea; din orice stare m-aş afla. Gândiţi-vă la această femeie: până la 29 de ani, sărmana, cât de jos a ajuns! Dar nu e nici un loc, oriunde te-ai afla, să nu te poţi salva; de oriunde te poţi salva. Şi oricât de jos a decăzut, s-a ridicat la înălţimea înălţimilor. Pentru oricine e valabil. Doamne, de aceea spunem: ce nădejde, ce putere uimitoare de salvare ne oferă o asemenea viaţă pe care a creat-o Dumnezeu, iar Biserica ne-o împărtăşeşte.

Mai mult, ridicat din starea aceasta, nu numai sufletul se înalţă; şi trupul ei era acum înălţat. Cum mărturisesc dumnezeieştii Părinţi ai Filocaliei: prin puterea harului dumnezeiesc, har mai presus de fire, şi lutul se uşurează – zice Patriarhul Calist –, şi povara trupului se subţiază şi pluteşte, înălţându-se. Înseamnă că şi trupul se împărtăşeşte de har.

Toate acestea, deodată, îţi descoperă chemarea, şi posibilitatea ta, omule, şi a oricui din lumea aceasta, de înălţare. Îţi descoperă sensul vieţii, adevărul luminos, dumnezeiesc, şi arvuna învierii. Îţi insuflă tăria că, da, Hristos a înviat cu adevărat şi S-a făcut început al învierii.

Iar dovadă, arvună a învierii, cum ai dat celor trei ucenici pe Tabor, dai fiecărui suflet care Te caută, Te doreşte pe Tine, Doamne. Tu le dăruieşti toate acestea cum le-ai dăruit Mariei Egipteanca, prin căinţa ei, prin lacrimile ei, prin rugăciunile ei, prin dorul ei de Crucea Ta care să răstignească patimile şi poftele. Cum zice dumnezeiescul Pavel: “Cei ce sunt ai lui Hristos trupul şi patimile şi le-au răstignit”. Şi, răstignindu-le şi dobândind lumina Evangheliei Tale (cuvântul Tău), a rugăciunii, a dumnezeieştii Împărtăşanii cu trupul şi sângele Tău, şi trupul nostru se schimbă şi se înalţă.

Aceasta este, dacă vreţi, revelaţia unei asemenea vieţi, mărturia unei asemenea vieţi; întocmai după cuvântul Bisericii: Doamne, mai înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă! Şi un alt cuvânt: Iar cel ce biruie, de aici se înalţă, prin puterea Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, cu rugăciunile Preacuratei Sale Maici şi ale Cuvioasei Maria Egipteanca.

Parintele Galeriu.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: