Skip to content

Pastorala Mitropolitului Iosif- Rusalii 2010

May 22, 2010

Scrisoarea pastorala a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

 Preacucernice Părinte,

Iubiți credincioşi,

 Astăzi sărbătorim Pogorârea Duhului Sfânt și nașterea Bisericii la Ierusalim. Duhul Sfânt, « care de la Tatăl purcede » , Cel unul din Sfânta Treime, vine în lume,după Înălțarea la cer a lui Hristos Cel Înviat din morți, spre a da naștere și a întemeia Biserica, pentru a sfinți și lumina pe tot omul ce vine în lume, făcându-i cunoscut pe Hristos. El, Duhul Sfânt, vine să mângâie sufletele noastre rănite de păcat, însetate de iubire, aducându-ne înainte pe Hristos Cel rănit și mort pentru păcatele noastre pe care le-a luat asupra Sa, însă Înviat și Înălțat de-a dreapta Tatălui, înălțându-ne și pe noi odată cu El. Duhul Sfânt, Cel ce la începuturi dădea viață lumii, vine pentru a ne rezidi după chipul Celui înviat. Chipul Celui înviat îl primim în Biserică prin Botez, prin Ungerea cu Sfântul și Marele Mir și primirea Sfintei Împărtășanii. Astfel Duhul Sfânt face din fiecare dintre noi templu al Preasfintei Treimi, face din fiecare un purtător al harului și al iubirii dumnezeiești, al darurilor Sale neprețuite: „ … dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea poftelor (Gal. 5, 22-23). De acestea toate avem parte atunci când luptăm lupta cea bună a lui Hristos.

Iubiți Credincioşi, Ca în fiecare an – așa cum știti deja din anii trecuți – la acest praznic izvorâtor de viață și sfințenie, aflăm și noi ocazia de a vă spune că avem nevoie de ajutorul dumneavoastră atât în rugăciune cât și în cele materiale. De aceea, prin colecta organizată astăzi pentru sprijinirea lucrării pastorale și misionare pe care o desfășurăm la Centrul mitropolitan, apelăm la bunăvoința dumneavoastră. Vă adresez şi acum rugămintea de a sprijini misiunea Bisericii noastre aici în Europa Occidentală, fiecare după posibilităţile sale şi „cum socoteşte cu inima sa”,precum ne învaţă sfântul apostol Pavel, „căci Dumnezeu iubeşte pe cel ce dă cu voie bună” (2Co 9,7). Preasfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh Cel ce astăzi S-a pogorât peste sfinții ucenici și apostoli la Ierusalim, să vă binecuvinteze.

 † Mitropolitul Iosif

 

sursa: http://www.mitropolia.eu/

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: