Skip to content

Umblarea pe mare

July 24, 2010

 

Îndrăzniţi!… Petru îndrăzneşte; cu privirea către Iisus, faţă către faţă. Spune scriptura: “La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul” – faţă în faţă cu Tatăl. Iar omul, creat după chipul Lui, e faţă în faţă cu Hristos. Petru, faţă în faţă cu Iisus, se împărtăşeşte de harul şi adevărul care vine împreună cu Iisus, şi calcă împreună cu El pe valuri. Şi merge. Dar, văzând că vântul e potrivnic, o clipă de îndoială, se înspăimântă şi se scufundă…

… Zice dumnezeiescul Isaac Sirul: “Cere de la Dumnezeu să-ţi dea să ajungi la măsura credinţei, făptură prea mică (ce dulce şi duios!). Voieşti să afli viaţa? Ţine în tine credinţa şi smerenia, căci prin ele afli mila, ajutorul şi cuvintele grăite în inimă de Dumnezeu şi pe Cel el ce te păzeşte întru ascuns şi rămâne cu tine şi se arată şi la arătare. Şi atunci, tu, dacă simţi desfătarea credinţei în sufletul tău, nu-mi este greu să spun iarăşi: nimic nu te va împiedica să ajungi la Hristos (cum Petru ajunge la Hristos). Şi nu-ţi va fi greu să fii răpit în tot ceasul de la cele pământeşti şi să uiţi de lumea aceasta neputincioasă (şi de furtună şi de valurile din jur) şi de amintirea lucrurilor ei (slăbiciunile celelalte). Roagă-te, pentru acest lucru, fără preget. Roagă-te! Cere cu căldură şi cu multă sârguinţă, până ce vei primi pe Hristos deplin în tine. Şi să nu slăbeşti după aceasta (să rămâi stăruind cu faţa către El). Te vei învrednici dacă te vei sili mai întâi să arunci grija ta asupra Lui cu credinţă şi vei schimba grija ta de tine cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

Şi când vei vedea voia ta că se încrede cu toată curăţia cugetului mai mult în Dumnezeu decât în tine, şi că te sileşti să nădăjduieşti în El mai mult decât în sufletul tău, atunci se va sălăşlui în tine puterea aceea necunoscută de tine (mai presus de această lume). Vei simţi puterea Celui ce este cu tine în chip neîndoielnic. Puterea aceea pe care mulţi, simţind-o, intră în foc şi nu se tem, şi călcând pe apă, nu se îndoiesc”. În cugetul lor nici o clipă n-au îndoială, socotind că se vor scufunda. Nu. Cu El nu te scufunzi. “Căci credinţa întăreşte simţurile sufletului şi acesta simte pe Cineva nevăzut, care-l convinge să nu ia în seamă vederea lucrurilor înfricoşătoare, nici să privească la vreo vedere ce întrece simţurile.”

Pr.Galeriu

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: