Skip to content

Pilda lucratorilor viei

August 21, 2010

 

Şi zice Mântuitorul: “Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri»?”. De unde este cuvântul acesta? Îl rostise odinioară Psalmistul, aşa cum citim la Psalmul 117. Mântuitorul reproduce cuvântul întocmai: “Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. Şi de la Domnul a fost aceasta şi minunată este în ochii noştri” (Ps. 117, 22-23).

Pe cine reprezintă această piatră? 

Iar Piatra – cum vor spune Sf. Apostol Pavel şi Petru – era Hristos. Piatra ajunsă în capul unghiului. În vremea veche, în construcţii, piatra unghiulară era acea piatră care lega doi pereţi, două ziduri; pusă la locul de îmbinare, în unghi, unde se îmbinau cele două ziduri, şi care făcea legătura între ele. Şi de aceea vă spuneam că pilda se desfăşoară într-o viziune asupra întregii istorii. Piatra unghiulară care lega şi leagă cele două ziduri, cele două lumi – Israelul şi Neamurile, adică întreaga umanitate. Atunci, cuvântul pune cea mai adâncă temă a Revelaţiei, a Descoperirii dumnezeieşti, şi anume că în Hristos, pentru conştiinţa creştină, potrivit Revelaţiei, e dată unirea tuturor neamurilor pământului, e dată posibilitatea împăcării tuturor, e dată posibilitatea salvării. El este, aşa cum Îl descoperă Scripturile, Mesia – Hristosul, Trimisul lui Dumnezeu – şi Unicul; căci se descoperă aici unicitatea lui Hristos, a acestei Pietre unghiulare. Căci ar putea spune cineva: Bine, dar au mai fost şi alţi profeţi, şi alţi întemeietori de religii. Cum Hristos este unic? – Da, El este unic prin însuşi faptul că este Fiul pe care Îl trimite Stăpânul viei, potrivit parabolei. Este Fiul unic al Părintelui ceresc, Care n-are decât un singuri Fiu, despre Care a rostit şi la Botez, la Iordan, şi la Muntele Taborului: “Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit. Pe Acesta să-L ascultaţi!”. El este unic şi, fiind unic, El poate da unitatea umanităţii întregi. Căci dacă n-ar fi unic, şi dacă am mai aştepta şi alţi profeţi, pe care l-ar alege istoria? Ce derută, ce crize s-ar produce neîncetat în adâncul conştiinţei umane! Dar, repet, Dumnezeu nu are decât un singur Fiu, pe El L-a trimis, şi El a luat păcatul întregii omeniri, l-a pironit pe cruce şi, El, unicul, a biruit acea povară strivitoare a păcatului şi a morţii, prin Înviere. Şi, aşa cum au mărturisit Părinţii Bisericii, în frunte cu Marele Atanasie, El cu adevărat este Unicul Mântuitor, pentru că este Unicul Dumnezeu şi Om totodată. În nici o religie, în nici o profeţie, în nici o descoperire dumnezeiască nu ni se comunică vreun mesia, vreun salvator care să fie totodată şi Dumnezeu şi om, ca Iisus Hristos. Nici Mahomed, nici Budha, şi nici alţii, oricare ar fi. Şi conştiinţa religioasă creştină înţelege acest fapt: că eu, ca om, nu pot fi mântuitor; oricare dintre noi. Toţi suntem cu greşelile noastre. Numai El, pentru că e şi Dumnezeu şi Om, ne poate salva. Numai Cel fără păcat poate izgoni păcatul. Numai Cel care a biruit moartea poate să biruie şi moartea mea; numai cel care a înviat mă poate învia şi pe mine. De aceea El e cu adevărat Piatra cea din capul unghiului, aşa cum Se descoperă El. Şi adaugă: “de la Dumnezeu este aceasta” – pentru că El e Fiul lui Dumnezeu.

Pr. Galeriu

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: