Skip to content

Evaluarea regimului aplicat cetăţenilor români pe piaţa muncii din Marea Britanie

August 17, 2011

Mai jos gasiti un comunicat referitor la procesul de reevaluare a restrictiilor pe piata muncii initiat de autoritatile britanice.

Stimată doamnă / Stimate domn,

După cunoaşteţi, la sfârşitul acestui an va expira cea de a doua etapă a măsurilor tranzitorii privind accesul lucrătorilor români pe pieţele muncii din vechile state membre ale Uniunii Europene, prevăzute de Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.

Conform Tratatului de aderare, statele membre care la sfârşitul primilor cinci ani (2007 – 2011) menţin măsuri de drept intern sau măsuri care rezultă din acorduri bilaterale, pot continua aplicarea acestor măsuri până la sfârşitul unei perioade de şapte ani de la data aderării (respectiv până la 31.12.2013), în cazul în care pe piaţa muncii se produc sau există riscul să se producă perturbări grave, precum şi după ce notifică Comisia Europeană. Informaţii detaliate privind mecanismul măsurilor tranzitorii privind accesul lucrătorilor din noile state membre pe piaţa muncii sunt disponibile pe website-ul Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=466).

În virtutea acestor prevederi, autorităţile britanice au solicitat Comitetului Consultativ pentru Migraţie / Migration Advisory Committee (MAC) să elaboreze un raport cu privire la situaţia pieţei muncii din Marea Britanie şi impactul pe care lucrătorii români şi bulgari îl au asupra condiţiilor înregistrate pe piaţa forţei de muncă. Informaţii privind rolul MAC în stabilirea politicii de imigraţie a Marii Britanii şi rapoartele publicate în cadrul consultărilor lansate anterior sunt disponibile accesând website-ul Agenţiei pentru Frontiere a Marii Britanii (UK Border Agency) (http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/aboutus/workingwithus/indbodies/mac/).

La începutul lunii august a.c. MAC a lansat un nou proces de consultare privind regimul aplicat lucrătorilor români şi bulgari pe piaţa muncii din Marea Britanie, proces ai cărui termeni îi regăsiţi în documentul anexat. În măsura în care doriţi să participaţi la acest exerciţiu puteţi transmite punctul dumneavoastră de vedere Comitetului Consultativ pentru Migraţie până la data de 23 septembrie 2011, utilizând datele de contact menţionate în scrisoarea anexată.

Cu stimă,

Bogdan CARPA-VECHE
Labour and Social Affairs Attaché UK & Ireland
Embassy of Romania  to the UK
4 Palace Green, London W8 4QD
 
Tel:  +44(0)20 7937 8125
       +44(0)20 7937 9666
Fax: +44(0)20 7937 8069
E-mail: social_affairs@roemb.co.uk
web: www.londra.mae.ro

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: