Skip to content

Program de Anul Nou

December 29, 2013

Doamne ajuta,
 
Iata-ne ajunsi cu ajutorului Bunului Dumnezeu la sfarsitul anului calendaristic 2013. Si in acest an am dori sa petrecem trecerea dintre ani intr-un cadru liturgic, aducand multumire lui Dumnezeu pentru anul care se incheie si rugandu-ne sa avem parte de binecuvantare Lui in noul an.
De aceea in parohia din Glasgow programul slujbelor in preajma anului nou este urmatorul:
Marti 31 decembrie incepand cu ora 18.00 se va oficia Slujba Vecerniei Mari impreunata cu Litia in cinstea Sfantului Vasile cel Mare.
– Marti 31  decembrie intre orele 23.30 si  00.00 se va oficia slujba de Tedeum.
– Miercuri 1 ianuarie 2014 incepand cu ora 9.00 va incepe Slujba Utreniei continuata cu Sfanta si Dumnezeiaca Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare. 
Asa cum s-a procedat si in anii precedenti, parintele va prezenta bilantul financiar pentrul anul 2013.
Din data de 3 ianuarie, parintele va incepe sfintirea caselor de Boboteaza.
Acest lucru intamplandu-se si in anii precedenti noi dispunem de o baza de date cu majoritatea adreselor membrilor comunitatii.
Daca credeti ca aveti vreo modificare in legatura cu detaliile dumneavoastra sau sunteti un membru nou al comunitatii noastre si a-ti dori ca parintele sa treaca cu Boboteaza  va rugam sa ne transmiteti datele dumneavoastre de contact (nume, prenume, adresa, numarul de telefon) si adresa de e-mail (pentru a primi programul liturgic saptamanal, precum si activitatil/evenimentele ce se desfasoara in parohia noastra) in timp util pe adresa glasgow@mitropolia.eu.
 Parintele  Marcel multumeste, inca odata, tuturor celor care au raspuns afirmativ la proiectele initiate in acest an si, pe aceasta cale, va dorim, un an mai bun, binecuvantat, cu sanatate si impliniri duhovnicesti!
 
La multi ani!!
Pentru ”Cuvantul” din acesta saptamana am ales viata Sfantului Vasile cel Mare:

Cel între ierarhi preaales, între dascăli preaînţelept şi între toţi sfinţii preamult plăcut lui Dumnezeu, Sfîntul părintele nostru Vasile cel Mare, a avut ca patrie Pontul, ce este în Capadocia, şi s-a născut din părinţi binecredincioşi şi de Dumnezeu cinstitori. Tatăl său se numea Vasile, iar mama sa Emilia, care a născut patru fii de parte bărbătească: pe Petru şi pe Sfîntul Vasile, pentru care ne stă înainte cuvîntul, pe Grigorie şi pe Navcratie, şi o fiică, al cărei nume era Macrina.

Pentru aceştia, cu adevărat s-a împlinit cuvîntul lui David, care zice: Neamul drepţilor se va binecuvînta. Şi nu numai sfîntul acesta a fost îmbunătăţit şi mare luminător al lumii, ci şi ceilalţi trei fraţi ai lui s-au făcut minunaţi şi purtători de semne. Căci Petru, fratele lui cel mai mare, a fost episcop al Sevastiei, Grigorie a fost episcop al Nissei, iar Navcratie a fost pustnic şi făcător de minuni. S-a sfinţit şi sora lor Macrina, dupa cum arată sinaxarul la 19 ale lunii iulie. Însă pe toţi fraţii i-a covîrşit Sfîntul Vasile întru fapta bună şi întru învăţătură; căci la învăţăturile cele dintîi chiar pe tatăl său l-a avut dascăl şi povăţuitor, pe care de obşte îl avea Pontul ca dascăl al învăţăturilor şi al faptelor bune, în acea vreme.

Deci, dînsul a adus în lume o astfel de plăsmuire bună şi curată, pe care dumnezeiescul David o numeşte plăsmuire de ziuă, iar nu de noapte. De la acesta dar, a primit nu numai toată învăţătura, ce se numeşte enciclică, adică înconjurătoare, dar şi toată buna credinţă; şi, în scurt să zic, prin învăţăturile vîrstei celei dintîi s-a făcut începător al desăvîrşirii care avea să fie mai pe urmă.

După ce din destul a fost deprins de tatăl său în astfel de învăţături, încît dorea ca de nimic din cele bune să nu se lipsească, şi, pornit fiind prin iubirea de osteneală a albinei, care din tot felul de flori îşi adună cele trebuincioase, ca să nu rămînă mai prejos, s-a dus la cetatea Cezareei Capadociei, ca să se deprindă şi cu învăţăturile ce se dădeau acolo. Zic despre Cezareea cea preavestită, care a fost leagăn de învăţături şi al Sfîntului Grigorie, Cuvîntătorul de Dumnezeu; unde primind toate învăţăturile, se asemăna cu unii din dascăli, iar pe alţii îi covîrşea în tot felul de învăţătură, încît în puţină vreme s-a făcut slăvit şi vestit tuturor celor mai mari ai cetăţii şi la tot poporul, fiind mai mare în învăţătură decît în vîrstă şi avînd statornicia cea mai mare; apoi s-a arătat a fi retor între retori, chiar mai înainte de a se sui pe scaunele sofiştilor, filosof între filosofi, mai înainte de a învăţa dogmele şi rînduielile ce se află în filosofie; în sfîrşit, lucrul cel mai mare a fost că toţi îl aveau ca pe un preot al creştinilor, mai înainte de preoţie; şi atît de slăvit se făcuse el prin învăţătură şi prin fapta bună, încît era cinstit, cucernic şi vrednic înaintea tuturor.

După ce a ajuns în acest fel, s-a dus la Bizanţ, care era cetatea cea mai mare din tot Răsăritul, pentru că era împodobită cu cei mai desăvîrşiţi dintre retori şi filosofi, de la care a adunat, prin ascuţimea minţii sale, cele mai înalte dintre învăţături şi cu ele şi-a împodobit sufletul său. De acolo, fiind nesăţios de învăţătură şi de temelia cuvintelor bune, a fost trimis de Dumnezeu la Atena, unde a aflat pe Sfîntul Grigorie, Cuvîntătorul de Dumnezeu, sîrguindu-se la învăţături, precum şi pe Iulian Apostatul, care mai pe urmă a fost împărat (361-363), vrăjmaş şi chinuitor al creştinilor, pe Libaniu, sofistul, şi pe mulţi alţii.

Deci, acolo, aflînd Sfîntul Vasile pe Sfîntul Grigorie, apoi întrecîndu-se unul pe altul în fapta bună şi în rîvna cea dumnezeiască, atît de mult s-au iubit, încît nu puteau să se despartă nicidecum, şi şedeau amîndoi într-o casă, amîndoi mîncau şi amîndoi aveau o voie.

articolul intreg la http://www.sfantulvasilecelmare.info/viata.php

Parohia ” Intampinarea Domnului ”, Glasgow, G32 9AH;
111 Killin
Street.

 

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: