Skip to content

Duminica a 5-a dupa Rusalii – program

July 12, 2014

Programul slujbelor în parohia din Glasgow, pentru Duminica a 5-a după Rusalii (a Sfinților Părinți de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei ) (Apostolul: Epistola care Romani X, 1 -10; Sfanta Evanghelie de la: Matei VIII, 28-34, 9,1; – Ioan XVII 1-13) este următorul:

 
Sâmbată 12 iulie 2014 începând cu ora 18:00 se va săvârși slujba Vecerniei celei Mari împreunată cu Litia.
 
Duminica 13 iulie începând cu ora 9:00 se va săvârși slujba Utreniei, iar imediat după terminarea acesteia, în jurul orei 10:30, va începe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a celui între Sfinți Părinți ai noștri, Ioan Gură de Aur.
 
Celor care vor să se spovedească le transmitem că părintele îi va aștepta sâmbătă seara, după vecernie, și duminica dimineața în timpul utreniei.
 
Apostolul Duminicii:
Din Epistola catre Romani a Sfantului Apostol Pavel, capitolul 10 versetele 1 până la 10:
1. Fraților, bunăvoința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru Israel, este spre mântuire.
2. Căci le mărurisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoștiință.
3. Deoarece, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu și căutând să statornicească dreptatea  lor, dreptății lui Dumnezeu ei nu s-au supus,
4. Căci sfârșitul Legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede.
5. Căci Moise scrie despre dreptatea care vine din Lege, că:
Omul care o va îndeplini, va trăi prin ea.
6. Iar dreptatea din credință grăiește așa: Să nu zici în inima ta: Cine se va sui la cer?, ca adică să coboare pe Hrisos!
7. Sau: Cine se va coborî întru adânc?, ca să ridice pe Hristos din morți!
8. Dar ce zice Scriptura? Aproape este de tine cuvântul, în gura ta și n inima ta,– adică cuvântul credinței pe care-l propovăduim.
9. Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morți, te vei mantua.
10. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire.
 
Evanghelia Duminicii:
– De la Sfantul Apostol si Evanghelist Matei capitolul 8, versetele 28 pana la 34 și capitolul 9 versetul 1.:
 
28. Și trecând El dincolo, în ținutul gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizați, care ieșeau din morminte, foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea.
29. Și iată, au început să strige și să zică: Ce ai tu cu noi Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești?
30. Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând.
31. Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci.
32. Și El le-a zis: Duceți-vă. Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci. Și iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă.
33. Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații.
34. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor.
1. Intrând în corabie Iisus a trecut și a venit în cetatea Sa.
 
 
Evanghelia Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic – de la Calcedon 451 d Hr.(despre Sinodul Ecumenic de la Calcedon puteti găsi mai multe informatii accesand linkul: http://www.crestinortodox.ro/istoria-bisericii/sinoade-ecumenice/sinodul-iv-ecumenic-la-calcedon-451-70571.html)
– De la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan capitolul 17, versetele 1 până la 13:
 
1. Acestea a vorbit Iisus și, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul să Te preaslăvească,
2. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață  veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui.
3. Și aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis.
4. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit.
5. Și acum, preaslăvește-Mă Tu Părinte, la Tine însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea.
6. Arătat-am Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau și Mie Mi i-ai dat și cuvântul Tău l-au păzit.
7. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine;
8. Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu M-ai trimis.
9. Eu pentru aceștia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt.
10. Și toate ale Mele sunt ale Tale, și ale Tale sunt ale Mele și M-am preaslăvit întru ei.
11. Si Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt, și Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău, în care Mi i-ai
dat, ca să fie una precum suntem și Noi.
12. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei ce Mi i-ai dat; și i-am păzit și n-a pierit nici unul dintre ei, decat fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.
13. Iar acum vin la Tine și acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei.
Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: